Tata Cara Solat Tarawih

Solat tarawih merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap umat muslim. Solat tarawih adalah salah satu dari solat sunat yang dikerjakan di bulan Ramadan, dengan diikuti sebagian umat muslim. Solat tarawih ini juga dikenal sebagai salah satu ibadah sunnah yang dapat meningkatkan iman dan takwa seseorang kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui tata cara solat tarawih sehingga kita bisa melakukannya dengan benar.

Tata Cara Solat Tarawih

Secara umum, tata cara solat tarawih adalah sama dengan tata cara solat sunat lainnya. Berikut adalah tata cara solat tarawih yang dapat kita ikuti:

Pertama-tama, kita harus bersiap-siap dengan bersuci. Kita harus mandi wajib atau mandi sunnah, sesuai dengan apa yang kita lakukan ketika kita akan melakukan solat wajib lainnya. Setelah itu, kita harus berwudhu dengan benar, yaitu dengan menyiramkan air ke tangan kanan dan kiri, serta menyapu wajah, telapak tangan dan kaki. Kemudian, kita harus melakukan salam buka, yaitu dengan mengucapkan “Assalamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh”.

Setelah salam buka, kita harus berdoa takbiratul ihram. Doa takbiratul ihram ini adalah doa yang dibaca setelah salam buka ketika kita akan melakukan solat, dimulai dengan kalimat “Allahu Akbar”. Kemudian, setelah itu kita harus mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu “Ashhadu an laa ilaaha illallah” dan “Wa Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah”.

Selanjutnya, kita harus membaca ta’awudz dan doa iftitah. Ta’awudz adalah doa yang dibaca ketika kita akan memulai shalat, dimulai dengan kalimat “A’udzu billahi minasy syaithonirrajim”. Doa iftitah adalah doa yang dibaca ketika kita akan memulai shalat, dimulai dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim”.

Setelah itu, kita harus melakukan ruku’ dan sujud. Ruku’ dan sujud adalah gerakan yang harus kita lakukan ketika kita melakukan solat. Ruku’ adalah gerakan menundukkan badan, sedangkan sujud adalah gerakan membungkukkan badan. Kita harus mengulangi ruku’ dan sujud ini sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

Selain itu, kita juga harus membaca doa qunut. Doa qunut adalah doa yang dibaca ketika kita telah selesai melakukan ruku’ dan sujud. Doa ini harus kita baca dengan lantang dan tegas, agar kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Setelah itu, kita harus mengucapkan salam akhir, yaitu dengan mengucapkan “Assalamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh”.

Kesimpulan

Kesimpulannya, tata cara solat tarawih adalah sama dengan tata cara solat sunat lainnya. Tata cara solat tarawih ini meliputi mandi wajib atau mandi sunnah, berwudhu dengan benar, melakukan salam buka, membaca ta’awudz dan doa iftitah, melakukan ruku’ dan sujud, serta membaca doa qunut dan salam akhir. Dengan melakukan solat tarawih dengan benar dan khusyuk, kita dapat memperoleh banyak keutamaan dan pahala dari Allah SWT.

Tata Cara Solat Tarawih