Kegunaan Dua Ayat Terakhir Surah Al-Baqarah

Surah Al-Baqarah merupakan surah terpanjang dalam Al-Quran yang berisi 286 ayat. Di dalamnya terkandung banyak kisah-kisah teladan dan peringatan, serta berbagai macam hukum dan tata cara beribadah. Dua ayat terakhir dari surah ini memiliki keutamaan yang tinggi, karena pada ayat-ayat tersebut dijelaskan tentang khasiatnya jika dibaca secara rutin dan sungguh-sungguh.

Para ulama telah sepakat bahwa bacaan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah akan mendatangkan berkah. Menurut beberapa hadits, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang menghafal akhir dari surah Al-Baqarah, maka dia akan dilindungi dari setan pada hari-hari yang buruk.” (HR. Al-Bukhari).

Syarat-Syarat Membaca Dua Ayat Terakhir Surah Al-Baqarah

Membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah merupakan salah satu amalan yang diperintahkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Namun, untuk mendapatkan faidah dan berkahnya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

Pertama, bacaan haruslah memenuhi syarat lafazh yang benar, yaitu dengan membaca tajwid dengan baik. Membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar adalah sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dengan menghafalkan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah dan mengamalkannya, kita dapat menjadi salah satu orang yang mengikuti sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Kedua, membaca dengan sungguh-sungguh. Kita harus membaca dengan penuh kesungguhan, tidak asal-asalan. Kita harus memahami makna ayat-ayat tersebut dan merenungkannya. Dengan cara ini, kita akan merasakan manfaat dari bacaan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah tersebut.

Ketiga, membaca dengan ikhtiar. Kita harus berusaha untuk membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini setiap hari. Apalagi jika bisa membaca beberapa kali sehari. Dengan cara ini, kita akan mendapatkan berkah dan manfaat yang lebih besar.

Keutamaan Membaca Dua Ayat Terakhir Surah Al-Baqarah

Membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah memiliki banyak keutamaan, di antaranya:

Pertama, kita akan dilindungi dari setan. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dari hadits tersebut, kita dapat mengetahui bahwa bacaan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah dapat melindungi kita dari berbagai macam fitnah dan gangguan setan. Hal ini adalah salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah.

Kedua, kita akan mendapatkan banyak keberkahan. Banyak orang yang telah merasakan berkah dan manfaat dari bacaan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kebaikan-kebaikan tersebut antara lain: rizki yang lancar, keselamatan, kekuatan untuk menghadapi musuh, dan lain-lain.

Ketiga, kita akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah SWT. Allah SWT berfirman, “Barangsiapa yang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka Allah akan mencukupinya dengan rahmat dan kasih sayang-Nya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Dengan membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, kita akan merasakan kasih sayang dan kemurahan Allah SWT.

Cara Mengamalkan Dua Ayat Terakhir Surah Al-Baqarah

Untuk mengamalkan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Pertama, kita harus menghafalkannya. Kedua, bacalah dengan tajwid yang benar. Ketiga, bacalah dengan sungguh-sungguh. Keempat, bacalah dengan ikhtiar. Kelima, perbanyaklah bacaan dan doakanlah bahwa Allah SWT akan memberikan berkah dan manfaat

Kegunaan Dua Ayat Terakhir Surah Al-Baqarah